دیار عشق الهى ! اگر ستارالعیوب نبودى ، ما از رسوایى چه مى كردیم ! بسم الله الرحمن الرحیم سرمایه ی محبت زهـــرا ست دین من من دین خویش را به دو دنیا نمی دهم به لطف و عنایت امام زمان (عج) یه وبلاگ ساختیم که در آن مطالبی انتشار دهیم که شاید به واسطه همین مطالب خود منم یه چیزایی بفهمم اگه خوب کار نمی کنم اشکال رو به من بگید که اصلاح بشه ما رو از نظرات خودتون مطلع سازید اگه هم تو هر زمینه می تونید کمک کنید بسم ا... یا ح ق http://sheikhmohsen.mihanblog.com 2020-02-24T09:46:40+01:00 text/html 2015-10-01T08:17:53+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا سرود عید غدیر http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/439 <div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">مداحی&nbsp;حاج میثم مطیعی درعید غدیر&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">۱۳۹۳</span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">.</span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">.</span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-001.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">جز مهر علی در دل من خانه ندارد (مدح)</a></span></div><div style="text-align: right;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-001.mp3</div><div style="text-align: right;">-----</div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-002.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">چه در هیبت چه در غیرت چه در عشق (مدح)</a></span></div><div style="text-align: right;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-002.mp3</div><div style="text-align: right;">-----</div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-003.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">خواب امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل (روایت)</a></span></div><div style="text-align: right;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-003.mp3</div><div style="text-align: right;">-----</div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-004.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">آرامش حضرت علی (ع) در جنگ و خوردن عسل (منقبت)</a></span></div><div style="text-align: right;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-004.mp3</div><div style="text-align: right;">-----</div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-005.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">دل من کبوتره کبوتره علیه دلم حیدریه (سرود)</a></span></div><div style="text-align: right;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-005.mp3</div><div style="text-align: right;">-----</div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-006.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">سنگ است دلم عشق علی سنگ (مدح)</a></span></div><div style="text-align: right;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Motiee-Eyd%20Ghadir%201393-006.mp3</div><div style="text-align: right;">.</div><div style="text-align: right;">.</div><div style="text-align: right;">عضویت در کانال و دریافت مداحی های جدید</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">مجموعه سرودها با مداحی حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان و حاج محمد طاهری و حاج مجید بنی فاطمه درعید غدیر</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">۱۳۹۳</span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">.</span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">.</span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-001.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج محمد طاهری-شان تو در اندیشه ما جا شدنی نیست (مدح)</a></span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-001.mp3</div><div style="text-align: right;">-----</div><div><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-002.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج محمد طاهری-جهاندار علی علی امیر تمام (سرود زیبا)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-002.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">-----</p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; "></div></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-003.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج محمد طاهری-علی یارمه کس و کارمه علی آبرو (سرود)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-003.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-004.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج سعید حدادیان-به روی دست احمد مختار (سرود)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Taheri;Hadadeeyan-Sham%20Ghadir%201393-004.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-001.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج مجید بنی فاطمه-حیدر علی مولا علی مولا علی مولا (سرود)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-001.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-002.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج مجید بنی فاطمه و حاج محمود کریمی-همین گویم و گفته ام بارها (سرود)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-002.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-003.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج مجید بنی فاطمه و حاج محمود کریمی-دلم غیر ایوان پناهی نداشت (مدح)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-003.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-004.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج محمود کریمی-علی کجا طبع نا رسای من علی کجا (سرود زیبا)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-004.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-005.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج محمود کریمی-ای سرو و سرورهای رهبر حیدر صفدر (مدح)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-005.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-006.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">حاج محمود کریمی-حق الیقینو بنینید عین الیقینو ببینید (سرود زیبا)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Karimi;Banifatemeh-Sham%20Ghadir%201393-006.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">-----</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">.</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">.</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">عضویت در کانال و دریافت مداحی های جدید</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; "><br></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; "><br></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; ">مجموعه سرودها با مداحی کربلایی جواد مقدم در&nbsp;جشن غدیر ۱۳۹۳</span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Moghadam-Shab%20Eyde%20Ghadir1393-002.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">که عزیز زهراست چه محشری (سرود زیبا)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Moghadam-Shab%20Eyde%20Ghadir1393-002.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">-----</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Moghadam-Shab%20Eyde%20Ghadir1393-003.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">با اسمون با بهشت عوض نمیکنم نجف (سرود زیبا)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Moghadam-Shab%20Eyde%20Ghadir1393-003.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">-----</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Moghadam-Shab%20Eyde%20Ghadir1393-004.mp3" style="color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; ">غصه از دل دوره دل من مسروره (سرود)</a></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Moghadam-Shab%20Eyde%20Ghadir1393-004.mp3</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">-----</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">.</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">.</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;">.</span></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#666666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">عضویت در کانال و دریافت مداحی های جدید</span></p><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; ">@nafasolmahmoom</span></div></span></span></font></p></p></div><div><br></div> text/html 2014-04-03T19:02:07+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا مادر بی مزار http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/438 <div align="center"><br>شام شهادت مادر سادات (سلام الله علیها)بر تمامی شیعیان تسلیت باد<br><br><i>پوستر زیر را با کلیک بر روی آن دریافت کنید...</i><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8118848350/329.jpg" target="_blank" title="دریافت"><img src="http://s5.picofile.com/file/8118848350/329.jpg" alt="پوستر زهرا (س)" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="346"></a><br></div> text/html 2014-01-02T18:46:42+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا دانلود تصویر زمینه زیبای مدینة النبی http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/436 <div align="center"><font size="2"><br>به مناسبت حلول ماه ربیع اول تصویر زمینه ی زیبا و با کیفیت<br><br>خوراک تصویر زمینه ویندوز<br><br>به همراه تقویم دی ماه<br><br>آماده دانلود<br><br><a href="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/image/wallpaper/1680.1050.s.jpg" target="_blank" title="مدینه"><img src="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/image/wallpaper/1680.1050.s.jpg/thumb" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><font size="1"><i>برای دانلود روی عکس کلیک کنید</i></font></font><br></div> text/html 2013-12-28T19:20:13+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا ایوان طلایت دلم را برد... http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/435 <div align="center"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8106202300/000000.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8106202300/000000.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="438" height="328" hspace="0"></a><br><br><font size="2">دلم رابه دست پنجره فولاد می دهم<br>اینجا برای هر دل بسته کلید هست</font><br><br></div> text/html 2013-12-23T18:15:43+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا جامانده . . . http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/434 <div align="center"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8105363718/phoca_thumb_l_5C861F79F852_109.jpg" alt="بین الحرمین" align="bottom" border="0" height="268" hspace="0" vspace="0" width="437"><br><br><br>وقتی می بینم میون این همه زائر نیستم دلم میگیره<br><br>به کسی هم که بگم میگه با دلت برو زیارت . . . . .<br><br>ولی غافل از اینکه تو این هوای دلگیر شهر دلی نمونده<br><br>آری . . . گر گدا کاهل است تقصیر صاحب خانه چیست؟<br></div> text/html 2013-12-20T18:08:12+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا یلدا تو هم چله نشین باش http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/433 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>شب یلدا قدم آهسته بردار<br>کمی هم احترام ما نگهدار<br>تو میبینی ربابم غصه دار است<br>بنی هاشم هنوزم داغـــدار است<br>صدای العطش در گوش مانده<br>بدنها بی کفن هر گوشه مانـده<br>شب یلدا توهم چله نشین باش<br>سیه پوش غم سالار دین باش</font><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8104961500/945457c7_7234_4fce_b767_1d8881a2a094.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="260" hspace="0" vspace="0" width="374"><br></div> text/html 2013-12-15T19:16:40+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا دانلود کتاب مردان دریایی (عملیات والفجر 8) http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/432 <div align="center"><font size="2"><br>امروز کتاب پر محتوای "مردان دریایی"از سری خاطرات و فعالیت های مردان عملیات والفجر هشت آماده کرده ام.</font><br><br><br><font size="2">این کتاب با فرمت word می باشد و نیاز به برنامه آفیس دارد.</font><br><br></div><div align="center"><img src="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/document/images.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><i><font size="2">برای دانلود به ادامه مطلب بروید</font></i><br></div> text/html 2013-12-05T19:17:59+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا شعر/امشب ز لطف كبریا عالم همه پرنور شد http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/431 <div align="center"><font size="2">امشب ز لطف كبریا عالم همه پرنور شد </font><br><font size="2">&nbsp;شمس عیان شد در جهان ظلمت دوباره دور شد</font><br><font size="2">خفاش سان خصم ولى از نور تابان كور شد </font><br><font size="2">نور دو چشم ساقى كوثر از آن مسرور شد</font><br><font size="2">ابلیس دید این نور را آزرده و رنجور شد </font><br><font size="2">&nbsp;دل هاى مردان خدا پر از نشاط و شور شد</font><br><font size="2">آمد امام پنجمین از فاطمه بنت حسن</font><br><font size="2">چشم على بن الحسین روشن از این فخر ز من</font><br><font size="2">بیت امام ساجدین روشن شد از نور خدا </font><br><font size="2">&nbsp;از این تجلى در عجب سكّان عرش كبریا</font><br><font size="2">سبّوح گو، قدوس گو كروبیان اندر سما </font><br><font size="2">&nbsp;گویى عیان آمد ز نو انوار ختم الانبیا</font><br><font size="2">آمد به دنیا زاده دخت امام مجتبى </font><br><font size="2">&nbsp;رویش حسن بویش حسین از نسل پاك مرتضى</font><br><font size="2">به به از این زیبا پسر كز دامن عصمت بود </font><br><font size="2">&nbsp;از علم و حلم و فضل او دین نبى محكم بود</font><br><font size="2">هم نام جدش مصطفى آن رهبر عالم بود </font><br><font size="2">&nbsp;مانند شاه لافتى فرمانده اعظم بود</font><br></div><div align="center"><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8102901018/wallpaper_800in600_377.jpg" target="_blank" title="دریافت تصویر"><img src="http://s5.picofile.com/file/8102901018/wallpaper_800in600_377.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="309" hspace="0" vspace="0" width="412"></a><br></div> text/html 2013-11-29T15:02:22+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا دانلود پوستر امام سجاد (ع) http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/430 <div align="center"><font size="2">پوستر امام سجاد -علیه السلام- در اندازه مناسب و کیفیت عالی</font><br><font size="2"><br>آماده دانلود</font><br><br><i>برای دانلود عکس با کیفیت اصلی روی آن کلیک کنید ...</i><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8101970918/32043.jpg" target="_blank" title="دانلود"><img src="http://s3.picofile.com/file/8101971284/1111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="314" hspace="0" vspace="0" width="398"></a><br><font size="2"> </font></div> text/html 2013-11-28T14:47:20+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا شعر/لاله سرخ شهادت تن تبدار من است http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/429 <div align="center"><font size="2">لاله سرخ شهادت تن تبدار من است</font><br><font size="2">چشمه فیض خدا چشم گهر بار من است</font><br><font size="2">حافظ خون پیام شهدای ره دین</font><br><font size="2">لب گویای من و دیده خونبار من است</font><br><br><font size="2">سید رضامؤید </font><br><font size="2">&nbsp;<br><img src="http://s3.picofile.com/file/8101971292/images.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="1"><i>ادامه شعر در ادامه مطلب</i></font><br></font></div> text/html 2013-11-20T16:38:56+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا دانلود برنامه هلال برای موبایل http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/428 <div align="center"><font size="2">این برنامه از بخش های متنوعی تشکیل شده از جمله زیارات ، ادعیه ، پخش اذان ، اعمال ماه ها و...<br><br>این برنامه با فرمت جاوا&nbsp; و بر تمام گوشی های پشتیبان دهنده جاوا کار می کند .<br></font><br><font size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAHMAPAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAGBwAFAwQIAgH/xABFEAABAwMABQQOBwYHAAAAAAABAgMEAAURBgcSITETQVGBFBYiN1RhcXKRk6GxsuEIFzJVlNHSFSNCQ1J1JDM2YoKS8P/EABkBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAADAQIFBP/EACkRAAICAQIEBAcAAAAAAAAAAAABAxECBAUSITFRExVToQYUIkFSYXH/2gAMAwEAAhEDEQA/ADXWprBToVBZaisofuUoEsoczsISOKlY4+TnpLu649NXHCpNxZbB/hRGRgekVYfSEdU5py0gk7KIKAB/zXSwoAOzre02Kkq/ayd2d3Y7eD7K+/XBpt96o/DN/lQHVlCftCI6UzYUh17JypDwSPFuxQAVfXBpt96o/DN/lWP62tM85/ao9Sj8qE7g5AcUg2+O6yADtBxzbyfRWnQA0LDru0lhzGzd+QnxM/vEckELx/tI3Z8orom2T490t0afDXtx5LaXG1dIIzXE1dX6nFqXq5tG0c4QoDyBRoAU2vaOiVrHjMbYQFwG8qAzjul0F9rrHhyvV/Oj3W/b3JmteDEjKSHXoaSkuEgA5cPMK1U6BXvP+bAI6OWX+mkS6qCF1JkkxmEMmavFWBna6x4ar1fzqdrrHhqvV/OjQ6v74ScOwAOjll/or0NXl+P863+uX+mleZaP1EW+Xm/ECe11jw1Xq/nU7XY/hyvV/Ojcaur8f59uHleX+ivj+r+/sMl1T9vUkcyHl59qKjzLR+oiPAluuEBJViZYjPPJllZbTtBPJ4z7a6Q1M97m0+av4zSPu2jtyj2uW885G5NtsqUA4ckeLdTw1M97m0+av4zXTHNHKrjdkSRZxOs1QvNZJW3rntSlqz/hUkeT95iiFMo/10I67JfYGs+HLCCstW9CtkHGd7nPg0NDT6VjDEFAV0uulQ9AArI3Pb5NVIssOxqbdq4IIslJ1sbbcgn+KrCCTIVhCwd+Dg8DSYa0zvKyCFsN+JDW725NXMLTa424JeYiQ2y8CpwhJ/eL3DaO/duHCsqTYNRw/S1Y6TcYck+FMcUmEYsNcl9xLTLaStbi1AJSBvJJ5hVQ5OUptKm3kusqGUqBCkqHSKXdy1nXG4WtVvuMGM+ypaSsJUUhaQoHZI37jjB8RoUVpQ5BeW5ZY64CFHJjCRyjGfMUnd1EVOPw9nXWn+6a9uf85HJFrUncnNDG00WyrRq6HkkBZjq3ijbUz3ubT5q/jNIK46dSrhbJEOTDaCnkFBW2sgDx4OffT91M97m0+av4zW5tekk0seWGfcpuE8U2eLj7Cl+kAcaftf21PvcpYtuYNM36Qf8Ar5r+3I97lK4ZG+tMzyxaeIwNk1mVO2UpCyrCeAPN5KrGAtbyUoBUpRwAOc0SjRJCUbU67R474wS0tBwc9CqAKdc5CuGfRWBalOJ2koUR04o+ttosURA5Qu3B7GeTYjlXt2SKJotxtQU1D25EZxwpQhudEKQpWdwBTsjn8fAUWgrKroSRCs5IIrqvUz3ubT5q/jNLXTSBFFnmrehthaWnNh8JTs7Q3gZznOB0cc0ytTPe5tPmr+M0ALvWrDYn64rVFlN8oy5DbC0E8Rlw1radaL2OPo5JmNRGYj7CctraGztHP2SOfNaev1S0awo6mlKStNvQUqScEHLm+lzNn3GdspnzJMhKPsh51SwPJk0vLBvJNMvjkkqLDQqK3Kv7KXUqUlCVL2UjJJA3Y6znqo/dtsZqU3InRA0jB5NLqgrPDfjm48PLS+0XeciXuI8y2XFJXvQkZKhz+zNH2k2bm+zAjupU6lZPKYzgYHzxU5dCMOpdmbEiMpXuDfNsjdWJU2HeIammnDk/ZVyZ7kjgeo14tFujt2swprhePDK+I3b+FerJo9Bt6FFCEnCiQsKO+lHZTPulaC7obNkvrDb6mO6H9Xcjceuj3Uz3ubT5q/jNK/TOI9NtUyQt8tsxY52Ghuyd28+0Ypoame9zafNX8Zp6OJoVGvnvix/7ej3uUM2GxNXUdkSHA1DBwV5wVnoHXz0Sa/tj6wWOUWUINvbBUBnHdLqjtmlVttuxyMdKuTTstbQPcbsEjdx8fzqStcw0tVgjwIxNujNR1L3csskuEe/qPorx+zEW1DkhIU66F7ReXjISd2BjrofOsbKxubCd+RsKz6a039I4d2kYcZmP7slllZAwPInNVaLYumELfK9nOLbhx1qUrPKOna3+Lo6q3XZjkUK5YJBVv7g7qD1aRsQXCyUuobxlCHCVKSPOxvHVWu/pRGe4uK60k0vgZ1eMvuFV/dVP0YmvoXhvsdQcOMb0n7PpHvpoame9zafNX8ZrnpekCEW+dEakFxmSjHJKbI2VYxkH/wBwroXUz3ubT5q/jNNRyvqKD6QoI08byc5gNY8XdLpY10Vrw0HlX9Ee62xIXIjoKFoO7aTx483u40iV6O3tCik2ifkf0x1EekCpIKumXabfEgW+IwblBgyMIdc28LLpUDkq2v4QMjAwOfjvoG7X719z3D8Kv8qN7I/OMTkrhZ7mHW29lLiY60H/ALBOVDidnmJ3UuS+Tq0XwBvTJqIHo0mJgIfb20oTwSOjiefPPz+KhqibSCFeLnM22rJPQygbKEphrSAPEMbhwAHiqr7X719z3D8Kv8qmNNYpMJHeVlbXVmpgKTq5tW0SchZGRwG0a52sehF/vE5uM3b32ApWCt9sowOkA7z1V1ZoxaEWKwwrY19mO0EZPPVyhaVgXDirUVLjMqUeJLYNfalAHnsGH4Ix6sVOwYfgjHqxUqUATsGH4Ix6sVOwYfgjHqxUqUAZWmWmRhptCB0JSBXupUoA/9k=" alt="" name="imgthumb4" class="th imgthumb4" title="http://shop.mihanu.ir/mazhabi/madahi/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C.html" style="display:inline-block;height:91px;margin:0px 0px 0px 0px;width:48px" align="middle" border="0" height="91" width="48"><br><br><i><font size="1">دانلود در ادامه مطلب</font></i><br></font></div> text/html 2013-11-15T16:32:56+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا دانلود گلچین روضه حاج منصور http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/427 <div align="center"><br><font size="2">گلچین تعدادی از روضه های زیبای حاج منصور ارضی که بسیار غمگین است و تاثیر گذار<br><br>روضه حضرت عباس (ع) و حضرت رقیه و . . .<br><br><img src="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/Nohe/haj%20mansour/UpLoadsPicturePolitic01politic1720110823133520705.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><i><br><font size="1">در ادامه مطلب</font></i><br></font></div> text/html 2013-11-08T15:20:28+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا دروغهایی که در کتاب بزرگان آمده http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/425 <p><br></p><p align="center"><img src="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/image/920622-600x337.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="275" hspace="0" vspace="0" width="469"></p><p align="center"><br></p><p><font style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma">سؤال:<br><br>بعضی از نقل هایی که در مورد عاشوا آمده است و به آنها نسبت دروغ و کذب داده می شود، بعضاً این روضه ها در کتب بزرگان علماء و اعیان آنها ذکر شده است. این مطلب چگونه توجیه پذیر است؟<br><br><br>جواب: <br><br>باید بدانیم که:<br><br><br>اولاً: نهایت چیزی که از خبر راست و نقل مؤمن عادل به دست می آید آن است که برای شنونده ظن یا اطمینان حاصل می شود که آن خبر راست است.<br><br><br>ثانیاً: اعتبار و بزرگی مؤلف، دلیل بر اعتبار کتاب نیست. به همین دلیل به مجرد دیدن خبری و حکایتی در کتابی که به عالمی نسبت داده می شود نباید قناعت کرد. چرا که شاید آن کتاب در اوایل سن آن مؤلف نوشته شده باشد. که هنوز به مقام تمییز دادن صحیح از سقیم و ثقه از غیر ثقه نرسیده باشد. در نتیجه احتمال دارد در کتاب آنها اخبار کذب و غیر صادق یا ضعیف آمده باشد، که نمونه هایی از آنها در کتب مختلف می باشد.<br><br><br>ثالثاً: بعضی کتب با این هدف نوشته شده است که تمام اقوال و نظرات در آن ذکر شود تا صحت و سقم آنها را خود خواننده با تحقیق به دست آورد.<br><br><br>رابعاً: خود مؤلف بزرگوار آن مطلب ضعیف را با جزم و یقین بیان نمی کند یا آن مطلب را نسبت به عالم و شخص دیگری می دهد و یا بدون آنکه آن را تأیید جزمی کرده باشد بیان می کند. مثلاً می گوید در قضایای روز عاشورا این حادثه نیز ذکر شده است و امثال آن.</font></p> text/html 2013-11-04T17:08:58+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا تحریف ها و روضه های دروغ http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/424 <font style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma">تحریف ها و روضه های دروغ<br><br></font><div align="center"><img src="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/image/Ali-akbar.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="315" hspace="0" vspace="0" width="358"></div><font style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma"><br>تعریف تحریف<br><br>سوال - در ابتداء این بخش لطفا در مورد تحریف و خطر آن به طور مختصر مطالبی بیان فرمایید.<br>ج: تحریف و كذب گویی می تواند در تمام مسایل وجود داشته باشد كه با تحریف كردن مسائل، شنونده را از واقعیت دور نگه می دارند و حتی تحریف باعث می شود بر خلاف واقعیت ظاهر شود.<br>خطر تحریف از خطرهای بزرگی است كه دامنگیر ادیان آسمانی گدشته شده است و این خطر اسلام و امت اسلامی را نیز تهدید می كند. با این تفاوت كه در این دین خاتم پیوسته كسانی بوده و هستند كه غبار تحریف را از چهره آن زدوده و اصالت آن را حفظ كرده اند. <br>امام صادق (ع) در این رابطه می فرمایند: ان فینا اهل البیت فی كل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین ، و تاویل الجاهلین.<br>یعنی در میان ما خاندان در هر نسل و عصری عادل مردانی هستند كه تحریف افراطیان و دروغ باطل گریان و تاویل نادانان را از چهره دین می زدایند. و در قضیه عاشورا نیز متاسفانه تحریفات بسیاری وارد شده است.<br><br><br></font> text/html 2013-11-03T16:53:09+01:00 sheikhmohsen.mihanblog.com خادم الرضا دانلود پوستر زیبای محرم http://sheikhmohsen.mihanblog.com/post/423 <div align="center"><br><i>من از کودکی عاشقت بوده ام<br><br>اندازه:1680*1050 <br><br><a href="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/image/1680.1050.l.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://dl-sheikhmohsen.persiangig.com/image/1680.1050.l.jpg" alt="پوستر1" align="bottom" border="0" height="260" hspace="0" vspace="0" width="417"></a><br></i><span id="yui_3_7_2_1_1383497707258_1902" dir="rtl"><p id="yui_3_7_2_1_1383497707258_1914" dir="RTL" align="center"> <strong id="yui_3_7_2_1_1383497707258_1913"><span id="yui_3_7_2_1_1383497707258_1912" style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;">قیامت بی حسین غوغا ندارد ... شفاعت بی حسین معنا ندارد</span></strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1383497707258_1911" dir="RTL" align="center"> <strong id="yui_3_7_2_1_1383497707258_1910"><span id="yui_3_7_2_1_1383497707258_1909" style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;">حسینی باش كه در محشر نگویند ... چرا پرونده ات امضاء ندارد</span></strong></p></span><i>-برای دانلود روی تصویر کلیک کنید-</i><br></div>